Loading ....
Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół
im. Marii Dąbrowskiej w Kętach
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Kościuszki 29
32-650 Kęty
tel: (33) 845 30 72
fax: (33) 845 29 11
e-mail: sekretariat@dabrowska.info
strona: dabrowska.info

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół im. M. Dąbrowskiej w Kętach

Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół im. M.Dąbrowskiej w Kętach to szkoła z ponad 100-letnią tradycją (powstała w 1907r.), która łączy w swojej filozofii wychowania i nauczania przeszłość z nowoczesnością. Z tego względu w kalendarzu imprez i uroczystości szkolnych znajdują się nie tylko obchody Dzień Pamięci upamiętniającego nauczycieli szkoły – ofiary ostatniej wojny, ale i imprezy związane z krzewieniem kultury europejskiej, propagowaniem nauki języków obcych.
Trwa intensywna współpraca partnerska ze szkołami w Niemczech i Czechach. Uczestniczymy również w wymianie w ramach programu Comenius z takimi krajami, jak: Grecja, Włochy, Rumunia i Portugalia. Realizowane są programy eTwining-owe (np. ze szkołą w Grecji).
 
Uczniowie PZ Nr 9 mają możliwość korzystania z nieustannie unowocześnianej bazy multimedialnej, zarówno w centrum multimedialnym, jak i w klasopracowniach. Dzięki stałym łączom internetowym i satelitarnym uczniowie poznają kulturę krajów europejskich, nawiązują znajomość korespondencyjną z uczniami innych szkół w Niemczech, Wielkiej Brytanii, we Włoszech oraz innych krajów Europy.
 
W przeszłości absolwentami naszej szkoły byli pedagodzy i ekonomiści. Obecnie kształcimy uczniów w wieku 15-19 lat w liceum ogólnokształcącym oraz dorosłych w liceum ogólnokształcącym.

Poza nauką w klasach z rozszerzonym programem nauczania z przedmiotów: język polski, język niemiecki, język angielski, j. hiszpański, historia, geografia, matematyka, uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania na dodatkowych zajęciach: biznesowych, teatralnych, muzycznych i filmowych.
Szczególne sukcesy odnosi Grupa Teatralna „Minus Jeden”, z powodzeniem występując na scenach powiatowych i wojewódzkich. Jej członkowie biorą udział w profesjonalnych warsztatach w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie oraz teatrach w Zakopanem, Krakowie i Bielsku-Białej. Organizują warsztaty dla gimnazjalistów. Realizowane są również spektakle w języku angielskim.
Ponadto uczniowie zainteresowani biologią i geografią biorą udział w warsztatach nad morzem, na których wykorzystują wiedzę w sposób praktyczny pod okiem pracowników uczenych uczelni.
 
Z racji atrakcyjnego położenia geograficznego, młodzież aktywnie uczestniczy w wycieczkach górskich i takich zajęciach sportowych jak: jazda na nartach, snowboardzie i łyżwach. 
Uczniowie naszej szkoły osiągają sukcesy w konkursach przedmiotowych np.: z podstaw przedsiębiorczości (są w czołówce ogólnokrajowej w konkursach o tematyce giełdowej), biologii, języka polskiego, geografii. Jako szkoła osiągamy również wysokie wyniki egzaminów maturalnych.
 
Szkoła była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana na forum powiatowym i wojewódzkim. Niewątpliwie do ostatnich sukcesów placówki należy zaliczyć: ocenę „A”, czyli najwyższą ocenę otrzymaną za koncepcję pracy szkoły i współpracę ze środowiskiem po kontroli Kuratorium Oświaty (tzw. ewaluacji zewnętrznej), włączenie szkoły do prestiżowego Ogólnopolskiego Klubu Przodujących Szkół (od Stowarzyszenia Pomocy Szkole), przedłużenie certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” (na lata 2013-2018) za realizację „Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa” (po audycie z Małopolskiej Komendy Policji w Krakowie) oraz wiele innych.

 

Pokaż informacje o artykule