Loading ....
Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół
im. Marii Dąbrowskiej w Kętach
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Kościuszki 29
32-650 Kęty
tel: (33) 845 30 72
fax: (33) 845 29 11
e-mail: sekretariat@dabrowska.info
strona: dabrowska.info

 

Rada Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2013/2014:
 
Michał Dźwigoń, kl. 1h - przewodniczący SU
Adam Płonka, kl. 2hm - zastępca przewodniczącego SU
Zuzanna Kierczak, kl. 2j - skarbnik SU
Karolina Dziubek, kl. 2jm - sekretarz SU
 
Opiekun SU - p. prof. Aleksandra Babicz.

Samorząd Uczniowski zaprasza Uczniów do kontaktu przez skrzynkę e-mail. Uwagi, propozycje, inicjatywy można zgłaszać pisząc na adres: samorzaddabrowska@gmail.com.

 

 

Pokaż informacje o artykule