Loading ....
Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół
im. Marii Dąbrowskiej w Kętach
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Kościuszki 29
32-650 Kęty
tel: (33) 845 30 72
fax: (33) 845 29 11
e-mail: sekretariat@dabrowska.info
strona: dabrowska.info

 W Zespole działa Samorząd Uczniowski,

który jest jedynym społecznym reprezentantem ogółu uczniów. Jego działalność reguluje ustawa (art. 55) oraz Regulamin Samorządu. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Dyrektorowi Zespołu, Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących uczniów i określonych w regulaminie. 

 

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

 

Jakub Nogala - przewodniczący SU

 

   
Michał Chrapczyński - skarbnik SU

 

  Kamila Dyrcz - sekretarz SU

 

  Aleksandra Tatoń - fotograf szkolny

 

  Opiekun SU - p. Piotr Matyjaszek

 

  

Samorząd Uczniowski zaprasza Uczniów do kontaktu przez skrzynkę e-mail. Uwagi, propozycje, inicjatywy można zgłaszać pisząc na adres: samorzaddabrowska@gmail.com.

 

 

 

 

 

 

Pokaż informacje o artykule