Loading ....
Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół
im. Marii Dąbrowskiej w Kętach
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Kościuszki 29
32-650 Kęty
tel: (33) 845 30 72
fax: (33) 845 29 11
e-mail: sekretariat@dabrowska.info
strona: dabrowska.info
Rada Rodziców to jeden z organów Powiatowego Zespołu Nr 9, który ma realny wpływ na funkcjonowanie placówki. Nie tylko opiniuje w najważniejszych sprawach dotyczących szkoły, ale jej głos jest brany pod uwagę we wszystkich działaniach podejmowanych przez PZ nr 9. Ponadto Rada Rodziców współpracuje z innymi organami szkoły, partnerami placówki w środowisku lokalnym, a przede wszystkim z Dyrektorem szkoły i Radą Pedagogiczną.

 
 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

 

 
Pan Rafał Zinkowski - przewodniczący Rady Rodziców
 
Pan Piotr Piwowarski - zastępca przewodniczącego Rady Rodziców
 
Pan Kazimierz Zontek - skarbnik Rady Rodziców
 

 

Pokaż informacje o artykule