Loading ....
Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół
im. Marii Dąbrowskiej w Kętach
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Kościuszki 29
32-650 Kęty
tel: (33) 845 30 72
fax: (33) 845 29 11
e-mail: sekretariat@dabrowska.info
strona: dabrowska.info
Rada Rodziców to jeden z organów Powiatowego Zespołu Nr 9, który ma realny wpływ na funkcjonowanie placówki. Nie tylko opniejszych sprawach dotyczących szkoły, ale jej głos jest brany pod uwagę we wszystkich działaniach podejmowanych przez PZ nr 9. Ponadto Rada Rodziców współpracuje z innymi organami szkoły, partnerami placówki w środowisku lokalnym, a przede wszystkim z Dyrektorem szkoły i Radą Pedagogiczną.

 
Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2013/2014
 
Pani Wada Siwiec - przewodnicząca Rady Rodziców
Pani Lucyna Kogutek - zastępca przewodniczącej Rady Rodziców
Pan Jacek Orlicki - sekretarz Rady Rodziców
Pokaż informacje o artykule