Loading ....
Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół
im. Marii Dąbrowskiej w Kętach
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Kościuszki 29
32-650 Kęty
tel: (33) 845 30 72
fax: (33) 845 29 11
e-mail: sekretariat@dabrowska.info
strona: dabrowska.info
W placówce działa Rada Szkoły stanowiąca reprezentację nauczycieli, rodziców i uczniów.
 
W skład Rady Szkoły wchodzą w równej liczbie: 
a) przedstawiciele rodziców wybierani etapowo z ogółu rodziców, 
b) przedstawiciele uczniów wybrani etapowo z ogółu uczniów, 
c) nauczyciele wybrani przez Radę Pedagogiczną. 
 
Pracami Rady Szkoły kieruje Prezydium, w skład którego wchodzą: 
a) przewodniczący, 
b) wiceprzewodniczący, 
c) sekretarz, 
d) skarbnik. 
 
 
Pokaż informacje o artykule