Loading ....
Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół
im. Marii Dąbrowskiej w Kętach
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Kościuszki 29
32-650 Kęty
tel: (33) 845 30 72
fax: (33) 845 29 11
e-mail: sekretariat@dabrowska.info
strona: dabrowska.info
 

Klub Absolwentów i Przyjaciół Szkoły

W dniu 6 września 2012r., podczas posiedzenia założycielskiego Społecznego Komitetu Stowarzyszenia Pomocy Szkole "Małopolska" przy Powiatowym Zespole Nr 9 Szkół im. M. Dąbrowskiej w Kętach, założono Społecznny Komitet pod nazwą KLUB ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY oraz wybrano zarząd  Klubu.
W skład Zarządu wchodzą:
Przewodniczący: Jarosław Gugulski
Zastępca Przewodniczącego: Magdalena Jaremi-Dźwigoń
Skarbnik: Mariola Młynarska
Sekretarz: Katarzyna Adamus
 
Członkowie Zarządu: Anna Kapcia i Sebastian Gabryś.
Komisja Rewizyjna:
                 Przewodniczący: Bogusława Mizera
                 Członkowie: Katarzyna Niemiec i Anna Matyszkowicz.
 
GŁÓWNE CELE SPOŁECZNEGO KOMITETU to:
1. Wspieranie pracy szkoły w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.
2. Wspieranie i organizowanie kół i organizacji w zakresie kultury, sportu, ekologii i tradycji narodowej.
3. Wspieranie inicjatyw młodzieży i grona pedagogicznego oraz rodziców i uczniów szkoły.
4. Organizacja imprez kulturalnych.
5. Pomoc materialna młodzieży.
6. Zbieranie środków finansowych z pełnym przeznaczeniem na działalność komitetu.
7. Aktywizacja absolwentów i byłych pracowników szkoły.
8. Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
Pokaż informacje o artykule