Loading ....
Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół
im. Marii Dąbrowskiej w Kętach
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Kościuszki 29
32-650 Kęty
tel: (33) 845 30 72
fax: (33) 845 29 11
e-mail: sekretariat@dabrowska.info
strona: dabrowska.info

W skład Powiatowego Zespołu Szkół im. M. Dąbrowskiej wchodzą:

Liceum Ogólnokształcące dla młodziezy oraz Liceum dla Dorosłych

Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Krakowie

Pokaż informacje o artykule